The Cross & Zending

The Cross wil een gemeente zijn die zorg draagt voor haar medemens.
Uit de overvloed waarin wij leven, willen we betrokken zijn bij onze medemens in woord en daad.

Vanuit dit verlangen hebben we ervoor gekozen steun te geven aan de projecten van Love Light Romania
Love Light Romania is een Engelse stichting die in Roemenië werkzaam is.

Ron en Jo Jowett hebben haar in 2000 opgericht. Zij vangen Aidswezen op en jongeren die met het Hiv-virus geïnfecteerd zijn.
In Igishe, dichtbij Medias in centraal Roemenië, zorgen Ron en Jo voor een tiental jongeren en kinderen.
Samen met een kleine staf wordt er in The Sanctuary en Casa Mariana aan deze jongelui een warme gezinssituatie geboden waarbij de Liefde van Jezus centraal staat.

Naast het werk in The Sanctuary en Casa Mariana zijn Ron en Jo in 2010 onderwijsprojecten gestart in kleine zigeunergemeenschappen in het district Tîrgu Mures.
Onder andere in het dorpje Jacodu zijn de huisvesting en de hygiënische omstandigheden van 15 Roma-gezinnen verbeterd,
en worden de ongeveer 50 kinderen van kleding, schoenen en schoolmateriaal voorzien zodat zij in staat zijn naar school de gaan.
De visie is dat goed onderwijs de cirkel van armoede zal doorbreken,
zodat de nieuwe generatie niet in de ellendige omstandigheden hoeft te leven waarin de ouders en grootouders wel zijn groot gebracht.
In het project voorziet Love Light Romania de kinderen van naschoolse opvang, waarbij een onderwijzer de kinderen extra ondersteunt.
Voor die kinderen die te oud zijn om nog naar school te gaan zijn er kleine landbouwprojecten opgezet waarin zij werk kunnen krijgen om zo in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Love Light Romania heeft ook een aantal huizen aangekocht in het dorp om deze jongeren goede huisvesting te bieden als zij op zichzelf gaan wonen.

In 2014 zijn Ron en Jo gestart met distributie van voedsel en kleding onder de zigeunergemeenschap in Albesti bij Sighisoara.
Het doel is om hier een zelfde onderwijsproject op te zetten als in Jacodu. Het gaat hier om circa 50 gezinnen met meer dan 170 kinderen.

Ron en Jo Jowett hebben hun leven in Groot-Brittannië opgegeven om zich in te zetten voor de kansarmen in Roemenië.
Op een praktische wijze laten zij de liefde van Christus voor het verlorene zien en zijn zij zo een inspiratiebron voor velen.
Ook voor The Cross. Al de gelden en middelen die zij ontvangen komen direct ten goede aan de projecten die zij uitvoeren.
Dit is mede reden voor ons om hen te ondersteunen.

Meer over het werk van Ron en Jo en de stichting Love Light Romania is te vinden op hun website:

www.lovelightromania.com.

Het werk van Love Light Romania kunt u steunen door een gift over te maken aan The Cross onder vermelding van Love Light Romania.

Rekening: NL48 RABO 0302364196

Video Stichting Love Light Romania.

Jacodu filmpje