In het logo is de visie van christengemeente The Cross verpakt.

We vinden het kruis terug waar de Here Jezus zijn leven gaf voor de gehele mensheid,

zodat een ieder die dit offer aanvaard eeuwig leven ontvangt.

Maar volgens de Bijbel blijft het daar niet bij.
We zien een gebroken ketting die spreekt van het vrijmaken van gebondenheid.
Ook vandaag de dag worden mensen door het offer van Jezus Christus bevrijd van duisternis en gebondenheid
en komt blijdschap en levensvreugde terug in mensenlevens.
Dit alles is mogelijk doordat de Here Jezus zijn leven aflegde aan het kruis zodat wij mogen en kunnen leven.
Daarom ziet u in het logo een druppel bloed die het leven wat Jezus heeft afgelegd weergeeft.

De “omkering” Hij stierf zodat wij mogen leven.

Volgens Galaten 5:13 zijn wij geroepen om vrij te zijn.
Dit is waar wij als gemeente voor staan, een boodschap van leven in vrijheid,
zodat de waarheid uit Gods woord zichtbaar wordt in het leven van mensen en de praktijk van alledag.