The Cross heeft als gemeente een duidelijke visie op de relatie tussen kerk en Israël.

Wij geloven dat God trouw blijft aan Israël, het volk dat Hij als eerste heeft gekozen en liefheeft.
Dat Jezus Christus de beloofde Messias is die allereerst tot Israël is gekomen en dat Hij de enige weg tot de Vader is.
Dat de gelovigen uit de volken zich weten ingelijfd bij Israël als wilde takken geënt op de oude stam van de olijfboom Israël.
De gemeente weet zich levendig verbonden met Israël omdat Jezus via Israël tot ons is gekomen.

Door deze diepe verbondenheid met het Joodse volk ervaren wij een eenheid bewerkt door de afkomst van Jezus Christus.
Hij zal uiteindelijk de twee kuddes tot één kudde maken. Zoals het woord zegt: “En zo zal heel Israël zalig worden” (Romeinen 11:26).
Als gemeente distantiëren wij ons van elke vorm van antisemitisme, en vanuit een ootmoedige houding, door wat het volk in de loop van de geschiedenis is aangedaan,
zegenen wij het Joodse volk van harte.